Sympozjum Naukowe „Ignacy Łukasiewicz – życie i działalność”

7 marca w Muzeum w Bóbrce, Rok Ignacego Łukasiewicza zainicjował Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, który podczas konferencji prasowej powiedział: „Musimy o naszym dziedzictwie pamiętać, także od strony wyjątkowych postaci, liderów polskiej kultury czy też polskiego przemysłu. (…) Ignacy Łukasiewicz uosabiał zarówno pracę organiczną, czyli myślenie o polskiej wspólnocie w sposób pozytywistyczny, ale również biło w nim serce polskiego romantyka”. W tym samym czasie odbyło się sympozjum naukowe „Ignacy Łukasiewicz – życie i działalność”. Podczas konferencji zostały wygłoszone referaty:

  • Prof. dr hab. Paweł Grata – „W drodze ku wielkości. Młodość Ignacego Łukasiewicza”
  • Dr n. farm. Agnieszka Rzepiela – „Ignacy Łukasiewicz z perspektywy Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum”
  • Krzysztof Gierlach – „Lampa Naftowa. Epokowy wynalazek, dzieło sztuki użytkowej”
  • Prof. dr hab. Piotr Franaszek „Ignacy Łukasiewicz jako przemysłowiec naftowy”
  • Barbara Olejarz – „Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza”

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum