Tablica informacyjna

W uzgodnieniu z zarządcą cmentarza parafialnego w Zręcinie, Fundacja Bóbrka ufundowała a pracownicy Muzeum zainstalowali tablicę informacyjną, ułatwiającą odnalezienie mogiły Ignacego Łukasiewicza. Oprócz lokalizacji grobu Łukasiewiczów na tablicy zamieszczono informację o kaplicy Klobassów a także zwięzłe informacje biograficzne o założycielach kopalni w Bóbrce pionierach przemysłu naftowego.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum