Tablica informacyjna

W uzgodnieniu z zarządcą cmentarza parafialnego w Zręcinie, Fundacja Bóbrka ufundowała a pracownicy Muzeum zainstalowali tablicę informacyjną, ułatwiającą odnalezienie mogiły Ignacego Łukasiewicza. Oprócz lokalizacji grobu Łukasiewiczów na tablicy zamieszczono informację o kaplicy Klobassów a także zwięzłe informacje biograficzne o założycielach kopalni w Bóbrce pionierach przemysłu naftowego.

Darczyńcy

Fundatorzy

Sponsorzy

Mecenas

Jak trafić do muzeum

Logo Muzeum

ul. Kopalniana 35, Bóbrka
38 - 458 Chorkówka
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Polska

+48 13 43 33 478

fax: +48 13 43 33 478

muzeum@bobrka.pl

Dla zwiedzających

Muzeum

Informacje