Uwaga! Zamknięta droga

Uprzejmie informujemy, iż w związku z prowadzonym remontem drogi powiatowej nr 2003R Równe (Kopalnia), polegającym na wykonaniu nawierzchni jezdni,  w dniach od 22 do 28 listopada w godz. 7.30 – 17.30 będą wprowadzone okresowe zamknięcia odcinka drogi powiatowej nr 2003R Równe (Kopalnia) od skrzyżowania z drogą krajową K 19 w m. Równe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1956R w m. Wietrzno.

Roboty będą prowadzone w przypadku sprzyjających warunkach pogodowych.

Objazd odbywał się będzie od m. Równe drogą krajową nr K19, przez m. Zboiska, następnie drogą powiatową nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska  do m. Wietrzno.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum