WIEK NAFTY 1/2018

Pojawił się kolejny numer „WIEK NAFTY”. Otwiera go artykuł poświęcony historii powstania i rozwoju kopalni ropno-gazowej Roztoki. Następny materiał to kontynuacja cyklu o związkach przemysłu naftowego z lotnictwem. Znalazł się też artykuł „160 lat rumuńskiego przemysłu naftowego (1857-2017)”, dla porównania zamieszczono tekst: „Polski przemysł naftowy w połowie XIX wieku”.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum