Wiek Nafty 1/2021

„Podstawowym celem naszego pisma jest szeroko pojęta popularyzacja wszystkiego, co składa się na historię polskiego przemysłu naftowego. Zatem będziemy pisać o twórcach tego przemysłu, kopalniach ropy i gazu ziemnego, stosowanych technologiach udostępniania złóż i wydobywania bituminów, ich przeróbce, transporcie, o pierwszych spółkach naftowych, a wszystko w kontekście historycznym”, tak napisano w słowie „Od Redakcji”, W pierwszym numerze „Wieku Nafty”. Od tamtego czasu mija dokładnie 30 lat…
Numer pierwszy z roku 2021 zeszytów naukowo – historycznych już w sprzedaży! Polecamy

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum