Wiek Nafty 4/2017

Ukazał się kolejny numer naukowo-historycznego czasopisma. Tym razem „Wiek Nafty” został poświęcony tematyce szkolnictwa naftowego, a konkretnie krośnieńskiemu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza,czyli popularnej „Naftówce”. W czerwcu mijającego roku, placówka obchodziła uroczystości 70—lecia powstania i w związku z tym kolejne artykuły przybliżają historię powstania i rozwoju naftowego szkolnictwa. Przez lata swojej działalności krośnieńska „Naftówka” wykształciła ok. 20 tys. absolwentów. jest to niezwykle ważny ośrodek kształcenia, który nawiązuje do najstarszych zawodowych szkół, edukujących w zakresie górnictwa ropy naftowej.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum