„Wiek Nafty”- WYDANIE SPECJALNE

 

Obecny rok jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości jest niepowtarzalną okazją do przypomnienia
wybitnego wkładu podkarpackich naftowców w patriotyczną działalność niepodległościową zmierzającą do
odrodzenia państwa polskiego. Pracownicy nafty z wielką pasją, nie szczędząc sił, pieniądza i krwi byli kadrą
organizującą na Podkarpaciu zryw powstańczy. Dotyczy to zarówno właścicieli przedsiębiorstw naftowych
jak i prostych robotników z okolicznych kopalń. Ocenia się, że z samej ziemi krośnieńskiej w patriotycznych
działaniach wzięło udział ponad 600 osób. Przykładem niech będzie Władysław Wachal , dyrektor krośnieńskiej
rafinerii nafty, który ufundował pełen ekwipunek łącznie z uzbrojeniem dla drużyny 100 strzelców. Podkreśla
to również emblemat naftowców w postaci świdra udarowego, który pod herbem miasta Krosna znalazł się na
tarczy niepodległościowej ilustrującej niniejszą publikację. Mamy nadzieje, że praca naszych kolegów z zespołu
redakcyjnego przedstawiona w prezentowanym okolicznościowym wydaniu Wieku Nafty przybliży Państwu nie
zawsze powszechnie znane te wątki historyczne, które dokumentują niepowtarzalny i znaczący udział ludzi
podkarpackiej nafty w działalności niepodległościowej sprzed 100 laty.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum