Współpraca EXALO Drilling z Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce

Bardzo cieszymy się podpisaną ponownie umową z firmą naftową EXALO Drilling S.A.. W ramach działań wspierających historię polskiego przemysłu naftowego EXALO Drilling S.A. nawiązało współpracę z Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Firma dofinansuje utrzymanie w należytym stanie  urządzeń wiertniczych i narzędzi.

 

                                                                                    

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum