Współpraca EXALO Drilling z Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce

EXALO Drilling S.A. w ramach działań wspierających historię polskiego przemysłu naftowego nawiązało współpracę z Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza powstało na terenie najstarszej na świecie i do dziś czynnej kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Kopalnia została założona w 1854 r. przez Ignacego Łukaszewicza – ojca polskiego i światowego przemysłu naftowego.

Prezentowane w Muzeum eksponaty dokumentują historię przemysłu naftowego od chwili jego powstania po czasy współczesne, takie jak: wiertnice typu kanadyjskiego z 1885 r, urządzenia wiertnicze typu SM czy zbiór narzędzi do wierceń obrotowych, przekazane częściowo przez firmę Exalo Drilling. Ponadto w Muzeum zachowały się dwa oryginalne szyby naftowe z XIX wieku, a w centralnym punkcie Muzeum mieści się kamienny obelisk ustawiony przez Ignacego Łukasiewicza w 1872 r., na pamiątkę założenia kopalni.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum