Wszystkiego najlepszego!

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim Górnikom,

Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom oraz przyjaciołom

Muzeum życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów!

Niech Święta Barbara otacza nas opieką.

Szczęść Boże!

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum