Wystawa w Ministerstwie Energii

18 i 19 grudnia pracownicy Muzeum instalowali na korytarzach Ministerstwa Energii, wystawę o początkach polskiego przemysłu naftowego, na przykładzie pionierskich działań unikatowej kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Wystawa ma na celu ukazanie Bóbrki, jako miejsca fascynującego i atrakcyjnego, jako zabytku o znaczeniu ponadregionalnym, o dużych wartościach historycznych i naukowych. Poszczególne części wystawy koncentrują się wokół kluczowych momentów organizacji przemysłu naftowego, ze szczególnym podkreśleniem czasów pionierskich działań założycieli bóbrzeckiego przedsiębiorstwa, z których na wyróżnienie zasługuje sylwetka Ignacego Łukasiewicza. Wystawa jest wielkim wyróżnieniem dla Muzeum, to duża promocja, służąca popularyzacji historii powstania przemysłu naftowego oraz samego Muzeum. Wystawa znajduje się w czterech przestrzeniach ministerialnego gmachu i będzie tam do czerwca 2018 r.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum