Wystawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Pierwszy etap wystawy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości gotowy . Ignacy Łukasiewicz, Henryk Walter, Adolf Jabłoński i Zenon Suszycki to tylko wybrane sylwetki nafciarzy, zaangażowanych w działalność patriotyczną i niepodległościową. Temat udziału przemysłu naftowego w walce o wolność naszej Ojczyzny jest dużo szerszy…i będziemy jeszcze nad nim pracować. Zapraszamy do zwiedzania.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum