Zakończyła się międzynarodowa konferencja pt. „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”.

W dniach 29-30 września 2021 r.  w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuksiewicza w Bóbrce odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”.

Okazją do zorganizowania tego wydarzenia była 60. rocznica założenia Muzeum, a także nawiązanie do wydarzeń zaplanowanych na rok 2022, kiedy to będziemy świętować 200- lecie urodzin Ignacego Łukasiewicza.

Celem konferencji, współorganizowanej z Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków- ICOMOS Poland było zaprezentowanie placówek muzealnych dokumentujących historię przemysłu naftowego, ale także przedyskutowanie możliwości opracowania nominacji seryjnej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, reprezentującej początki przemysłu naftowego. Podczas dwóch dni konferencji odbyły się trzy sesje: Początki przemysłu naftowego – historia rozwoju, Muzea Przemysłu Naftowego – organizacja i prezentacja, Beginning of Oil Industry on WH List – przygotowanie i koncepcja nominacji w trakciektórych zostało zaprezentowane ponad 20referatów.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele Kanady, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Iranu, Rumunii, Hiszpanii, Czech i Słowacji. W tych dniach w Muzeum gościliśmy blisko 60 osób, ale dzięki formule hybrydowej (możliwy udział stacjonarny lub online) wśród słuchaczy było około 300 osób, reprezentujących kraje oddalone od Bóbrki nawet tysiącami kilometrów.

W tych dniach w Bóbrce spotkali się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, reprezentanci świata nauki, najważniejszych firm z sektora związanego z ropą naftową, a także muzealnicy z różnych stron świata.

Dodatkową atrakcją konferencji była wystawa pt. „Muzealnictwo naftowe na świecie”, prezentująca wybrane placówki, które podobnie jak Bóbrka zajmują się dokumentacją historii przemysłu naftowego, a także wystawa pokazująca rozwój bobrzeckiej placówki na przestrzeni 60 lat.

Patronat honorowy nad konferencją objęła dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, a Sponsorem Głównym był PKN ORLEN S.A.

Fotorelacja z Międzynarodowej Konferencji „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej – kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum