ZAPRASZAMY DO LEKTURY WRZEŚNIOWEGO WYDANIA KWARTALNIKA „WIEK NAFTY”.

Zapraszamy do lektury wrześniowego wydania kwartalnika „Wiek Nafty”. jako pierwszy, prezentujemy artykuł
poświęcony historii Technikum Naftowego w Jaśle, które działało W latach 1948—1953. Jasielska szkoła funkcjonowała
zaledwie pięć lat, ale zapisała się w pamięci absolwentów, pedagogów, a przede wszystkim w środowisku
branży naftowej, jako bardzo dobrze prowadzona placówka. Dlaczego tak krótko kształciła? Te informacje oraz
doskonałą dokumentację fotograficzną zawiera artykuł.
O tym, iż tradycja rywalizacji sportowych sięga czasów starożytnych wie wielu, ale pamięć o zaangażowaniu
przemysłu naftowego w kultywowanie i wspieranie różnych dziedzin sportowych nie jest już taka popularna.
Tym goręcej zachęcamy do lektury tekstu o dziejach stowarzyszeń sportowych w zagłębiu naftowym.
Ponadto w bieżącym numerze zamieściliśmy niezwykle ciekawy artykuł o historii gazownictwa i bogatych a mało
znanych zbiorach Muzeum Gazowniczego w Paczkowie.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum