Żegnaj Tadeuszu

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 1 kwietnia 2021 roku nagle zmarł nasz nieodżałowany kolega, przewodnik po Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, zawsze uśmiechnięty, pogodny i serdeczny Tadeusz Szopa.

Wyrazy wielkiego żalu i współczucia dla Kochającej Żony, Synów i Bliskich Tadeusza Składają: Zarząd Fundacji Bóbrka oraz Koleżanki i Koledzy z pracy.

Spoczywaj w spokoju Tadeuszu! Cześć Twojej pamięci!

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum