Zmiany w składzie Zarządu Fundacji Bóbrka

W dniu 19 kwietnia 2018 r. Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odwołała ze składu Zarządu Fundacji Bóbrka oraz z funkcji Prezesa Zarządu p. Pawła Fornala. Rada powołała do Zarządu p. Ryszarda Rabskiego, na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji z początkiem dnia 20 kwietnia 2018 r.

Fundatorzy

Sponsorzy

Jak trafić do muzeum